Disclaimer

AANSPRAKELIJKHEID Qunius heeft de inhoud van de site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet garanderen dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins verwezen wordt. Qunius aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie. Verder aanvaardt Qunius geen aansprakelijkheid jegens degene die inlogt op de website van Qunius of anderszins van deze website gebruik maakt voor schade die daaruit voor deze, uit welken hoofde dan ook, mocht voortvloeien.

COPYRIGHT De inhoud van deze site is auteursrechterlijk beschermd. Zonder toestemming van Qunius is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiƫren.

MERKEN Alle merken op deze site zijn ten aanzien van woord, beeld, en/of verpakkingsvorm - voor zover niet anders aangegeven - eigendom van Qunius. Het is zonder schriftelijke toestemming van Qunius niet toegestaan gebruik te maken van de merkrechten van Qunius.

ALGEMEEN Het is niet toegestaan deze site te framen. Qunius is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de informatie op enige site die is verbonden danwel gelinkt van of naar deze site. De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig en kan steeds door Qunius, eventueel zonder aankondiging, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.