Debiteurenbeheer

Als ondernemer wenst u uw tijd te besteden aan de business. Debiteuren herinneren aan hun betalingsverplichtingen kan te veel van uw kostbare tijd in beslag nemen. Daarbij vereist een goed debiteurenbeheer de nodige aandacht en consistentie.